Regulament de ordine interioara

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Regulamentul de ordine interioară are rolul de a crea cadrul adecvat unei bune desfăşurări a activiătii de club pe toata perioada unui an calendaristic.

1. Campionatului National Sportiv se desfasoara in perioada 24 aprilie –8 august pentru antrenamente si concursuri cu porumbeii maturi si 15 august – 7 octombrie antrenamente si concursuri(pentru cei care doresc) cu tineretul.

2. Perioada de vacanta columbofila 10 octombrie -14 aprilie cu activitati de casa si anume: întalniri saptamanale la sediul clubului cu dezbateri, discutii in scopul inbunatatirii activitatii clubului din anul urmator, întalniri cu columbofili din alte judete, expozitii columbofile, revelionul columbofililor etc.

Pentru buna desfasurare a celor doua periode din activitatea clubului, conducerea a hotarat si intocmit prezentul Regulament de ordine interioara in care sa fie consemnate regulile(drepturi; obligatii; sanctiuni) ce trebuie respectate cu strictete, fara rezerve de catre toti membrii clubului.

3. Primirea de membri noi in cadrul asociatiei se va face pe baza de cerere scrisa care va fi aprobata de Comitetul Director

CAMPIONATUL NATIONAL SPORTIV.

ANTRENAMENTE SI PLAN ZBOR

Antrenamentele cat si planul de zbor se vor stabili de catre Responsabilul tehnic sportiv impreuna cu Comitetul tehnic sportiv compus din 3 membri (in cei 3 este inclus si responsabilul tehnic sportiv) cu experienta in sportul columbofil alesi prin vot de catre majoritatea membrilor prezenti la sedinta convocata in acest sens.

Membri care nu au participat la aceasta sedinta nu au dreptul de contestare a Comitetului ales.

La intocmirea planului de zbor se va avea in vedere ca nici una din categoriile de distanta sa nu fie favorizata sau defavorizata din punct de vedere al numarului de etape alocate si implicit a costurilor alocate.Pentru a intocmi un plan agreat de catre majoritatea membrilor, sub aspectul numarului de etape alocate /categorie de distanta , costuri, etc., acestia au obligatia ca inainte de intocmirea planului de antrenamente si zbor sa sondeze, sa cunoasca si sa tina seama de opinia majoritatii membrilor.

Este de dorit ca Planul de zbor sa aiba o durata de valabilitate pe mai multi ani , cu pastrarea localitatilor de lansare si sa nu fie modificat functie de nemultumirea unor persoane sau grupuri minoritare influente.

CONCURSURI:

CONCURSURILE se desfasoara pe baza Planului de zbor stabilit de Comitetul tehnic sportiv si acceptat (prin vot, procedeu prin ridicare de mana )de catre majoritatea membrilor prezenti la sedinta convocata in acest sens. Membri care nu au participat la aceasta sedinta trebuie sa-si insuseasca planul aprobat fara a avea nici un drept de contestare.

Planul de zbor trebuie sa cuprinda toate categoriile de distanta si alte informatii precum: localitate inbarcare; tara si localitatea de lansare; ziua;anul;etc.

Durata de valabilitate a Planului de zbor trebuie neaparat consemnate in procesul verbal din sedinta de aprobare a acestuia.

Modificarea duratei de valabilitate a planului de zbor se poate face numai in cazuri exceptional, bine motivate si cu acordul majoritatii membrilor.(vot prin ridicare de maini de catre majoritatea membrilor participanti la sedinta anuntata in timp util cu acest scop).

Planul de zbor se trimite prin grija Comitetului tehnic sportiv la FCPR pentru aprobare, in termenul stabilit de catre aceasta, folosind ca mijloc de transport posta cu aviz de primire sau faxul cu comfirmare de expediere.

Participarea la concurs se face pe baza Listei(CAIET) de start intocmita de fiecare membru columbofil si predată Responsabilului tehnic sportiv pana cel tarziu 1 aprilie a fiecarui an.

Aceasta trebuie sa fie intocmita citet si completata comform formularului editat de FCPR si trebuie sa cuprinda numarul total de porumbei ce vor fi imbarcati in mijlocul de transport, incepand cu antrenamentele, indiferent daca acestia vor fi sau nu angajati ulterior in concurs.

Lista de start” va sta la baza calculatiei de plata a cotizatiei de zbor ce trebuie platita de fiecare membru in parte.

Taxa de zbor si cea de asociatie se va stabili anual.

Rezultatele porumbeilor angajati in concurs si care nu se regasesc in “Lista de start predate” Responsabilului tehnic sportiv nu vor fi omologate.

Plata a cotizatiei de zbor se poate face în doua rate prima pana la 15 aprilie și cea de-a doua pana la data de 1 mai a fiecarui an.

Termenul de cotizatie catre asociatie este 15 ianuarie a fiecarui an.

Membri care nu au platit cotizatia de zbor pana la termenele de mai sus nu vor avea dreptul sa imbarce porumbeii in mijlocul de transport.

IMBARCAREA PORUMBEILOR:

Imbarcarea porumbeilor se va face la locul data si ora stabilite de Conducerea Asociatiei impreuna cu Comitetul tehnic sportiv, sub supravegherea Comisiilor de imbarcare stabilite pentru fiecare etapa in parte.

Inbarcarea porumbeilor se va face in mijloacele de transport contractate.Fiecare membru avand dreptul de a imbarca porumbeii in mijlocul de transport la care a participat cu bani pentru inchirierea lui.

Porumbeii vizibil bolnavi nu vor fi imbarcati in mijlocul de transport.

Fiecare membru are obligatia de a se  asigura ca este inscris in toate procesele verbale  atat la imbarcare cat si la desigilare

Membri columbofili ai asociatiei care vaccineaza porumbeii individual vor prezenta flacooanele pentru a se lua seria .

Pentru fluidizarea activitatii la locul de imbarcare, Comitetul tehnic sportiv, dupa o consultare prealabila a membrilor, va intocmi o lista cu ordinea ( ora) la care echipe formate din 2,3……membri (functie de spatiu) sa-si aduca porumbeii la locul de imbarcare.

La intocmirea listelor si stabilirea orei de imbarcare se va avea in vedere si se va tine seama de posibilitatile reale ale fiecarui membru, functie de statutul social pe care il are ( pensionar, liber profesionist; navetist; angajat;legaturi si posibilitati de transport; etc.) pentru ca acestia sa poata respecta ora stabilita.

Acest program se va respecta cu strictete pentru a ne putea incadra in termenul prevazut pentru plecarea masinii.

Fiecare crescator are obligatia sa verifice clasamentele si sa semnaleze eventualele erori in timp util comisiei tehnice

Pentru a pastra ordinea stabilita prin lista, cei ce nu se vor prezenta la ora prevazuta vor ramane pentru imbarcare dupa ultima echipa din lista.

Pentru a nu periclita etapa de zbor prin neajungerea in timp util la locul de lansare, acestia vor putea imbarca numai daca mai exista timp disponibil pana la ora prevazuta pentru plecarea masinii.

Comisiile de imbarcare cat si listele de ordine pentru imbarcare vor fi afisate in timp util in sediul clubului

Un exemplar din lista se va afla si la locul de imbarcare daca acesta este altul decat sediul Filialei.

Imbarcarea porumbeilor in custi pentru etapele de antrenament se va face numai sub supravegherea comisiilor de imbarcare care au obligatia de a verifica prin numarare daca numarul porumbeilor adusi pentru imbarcare corespund cu numarul porumbeilor trecuti in “Lista de start”.

La imbarcarea pentru antrenamente constatarea unui numar mai mare de porumbei decat cei din lista se sanctioneaza cu eliberarea la locul de imbarcare a porumbeilor constatati in plus. Repetarea a doua oara a acestei abateri anuleaza dreptul crescatorului de a mai participa la concursuri. Daca numarul de porumbei constatati in plus este mai mare de 5 bucati se considera rea credinta , iar sactiunea se aplica la prima abatere.

Pentru a nu se introduce porumbei ce nu se regasesc in “lista de start” (respectand numarul din lista dar aducand alti porumbei la fiecare etapa de antrenament)se va efectua prin sondaj, verificarea seriilor porumbeilor aflati in cos cu seriile din lista de start.

Daca se constata diferente de serie, se continua verificarea tuturor porumbeilor (cei ce nu se regasesc in lista nu vor fi introdusi in cusca de transport ci vor fi introdusi in alt cos si apoi eliberati la locul de imbarcare).Comisia de imbarcare va consemna aceasta constatare si o va aduce la cunostinta Comitetului tehnic sportiv.

In situatia in care numarul porumbeilor ce nu se regasesc in lista de start este mai mare de 3 bucati, se considera rea credinta iar crescatorul va fi sanctionat la o a doua abatere cu excluderea din sezonul competitional din acel an.

Imbarcarea porumbeilor pentru concursuri fond si maraton se va face la locul si ora stabilite de Conducerea asociatiei si Comitetul tehnic sportiv si in stricta comformitate cu Regulamentul National Sportiv si a prezentului Regulament de ordine interioara.

La cererea membrilor columbofili, Conducerea asociatiei are obligatia de a asigura in timp util (contra- cost) clemele pentru ceasurile electronice.

Imbarcarea porumbeilor in custi pentru concursuri se va face numai sub supravegherea Comisiilor de imbarcare care au obligatia de a tine sub control evidenta porumbeilor introdusi in custi pentru a respecta numarul de porumbei/cusca si a asigura o buna dispersare.

Comisiile de imbarcare au abligatia de a anunta imediat fara intarziere Conducerea asociatiei si Comitetului tehnic sportiv de orice abatere de la regulile stabilite.

Conducerea asociatiei impreuna cu Comitetului tehnic sportiv au obligatia de a lua masuri imediate si fara rezerve pentru sactionarea celor care nu respecta modul de lucru stabilit.

In cazul in care se constata ca unii membri nu respecta din rea credinta regulile stabilite nesupunandu-se comisiilor ce coordoneaza imbarcarea porumbeilor, acestia vor fi sanctionati cu suspendarea lor din activitatea columbofila din acel an, sau mai multi ani, functie de gavitatea faptelor.

Cu aceeasi pedeapsa sau pedepse si mai aspre vor fi sanctionati si membrii care intr-un fel sau altul incurajeaza sau sustin pe cei ce nu respecta regulile stabilite sau cei din comisiile de imbarcare care pactizeaza cu acestia pentru incalcarea regulilor stabilite, sau nu îsi indeplinesc cu seriozitate (indiferenta -nepasare) sarcinile ce le revin.

ANTENELE DE CLUB (Bricon si Benzing) se vor pastra in permanenta la sediul Clubului in dulap inchis impreuna cu celelalte accesorii necesare la imbarcare (chei, cartela, imprimanta, cabluri, sigilii, cleste sigilat, sârme, etc).

Cheia dulapului va fi pastrata de responsabilul tehnic si (sau) de o alta persoana desemnata de conducerea Filialei.

IMPERECHEREA INELOR

Imperecherea inelelor de concurs la ceasurile electronice se va face in timp util , in mod organizat si la locul si ora stabilite de catre responsabilul tehnic sportiv.

Imperecherea inelelor se va face pe baza “Listelor de start” semnate si stampilate de catre Responsabilul tehnic sportiv.

ALTE REGLEMENTARI:

ESTE INTERZIS consumul de bauturi alcolice in incinta clubului.

Se interzice intrarea in incinta sediului a membrilor columbofili sau a altor personane in stare de ebrietate si a celor care datorita consumului de alcool sau al compotamentului lor, tulbura desfasurarea activitatilor de club.

Orice sesizare sau reclamatie se va face in termen de 5 zile de la data producerii evenimentului atat verbal cat si scris catre Comisia de Disciplina a Asociatiei

Presedintele sau responsabilul tehnic au dreptul de a organiza comisii de verificare pe perioada intregului an alegand o comisie care se va deplasa la domiciliul crescatorului.Aceasta comisie poate asista sau verifica sosirile porumbeilor, lista de start cat si porumbeii detinuti in crescatorie.

Manifestarea unui comportament violent sau actiuni care conduc la violente fizice, consumul de bauturi alcoolice sau participarea la activitatile asociatiei in stare de ebrietate cu generare de incidente de orice fel, adresarea de injurii si calomnii oricarui membru columbofil la sedinte, imbarcari, desigilari sau in orice cadru organizat, aducerea de acuze nefondate,injurii si denigrarea asociatiei sau reprezentantilor clubului sau asociatiei din care faceti parte se sanctioneaza cu excluderea din asociatie a celor vinovati.

Functie de repetarea si gravitatea faptelor se aplica sactiuni ce pot duce pana la excluderea pe un sau mai multi ani din viata columbofila.

Prezentul Regulament intra in viguare incepand cu data de 02-03-2014 si are o valabilitate permanenta cu posibilitatea de a aduce imbunatatiri in fiecare an de catre Comitetul Director.

Conducerea Asociatiei , Comitetul Tehnic sportiv si Comisiei de Disciplina, au sarcina de urmarire si ducere la indeplinire a prezentului Program de ordine interioara.

Comitetul Director:

Pana Ionel- presedinte

Marian Dragos-vicepresedinte

Iacob Gheorghita- secretar

Patrunsu Viorel-casier

Balan Paul-membru

Serban Gheorghe-membru

Comisia Tehnica Sportiva:

Sorea Constantin

Bahnar Ionut

Luca Fanica


Reclame
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat asta: